Mar 8

Občni zbor DGRS Maribor

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

DSC_0200Člani Društva GRS Maribor smo v ponedeljek 02.03.2015 ob 18:00 uri v avditoriju IC URSZR Pekre izvedli redni občni zbor društva. Vodstvo društva je članom predstavilo delovanje v preteklem letu in plan dela v letu 2015. Uspešno smo delovali v okviru Gorske reševalne zveze Slovenije in sodelovali z sorodnimi reševalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Tudi v prihodnje se bomo trudili izvajali reševanje ponesrečenih iz težko dostopnega terena in iskanje pogrešanih oseb na območju delovanja društva. Kot doslej bomo redno izvajali predpisana usposabljanja, skrbeli za skupno in osebno reševalno ter zaščitno opremo. Vsa prejeta namenska sredstva smo potrošili v skladu z veljavno zakonodajo namensko in v smislu dobrega gospodarja. Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili nemoteno delovanje društva.

Feb 26

Vabilo na občni zbor 2015

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Vabimo vse člane društva in goste na redni obini zbor Društva GRS Maribor, ki bo dne 02.03.2015 ob 18:00 uri v avditoriju lzobraževalnega centra URSZR, Bezjakova ulica 151, v Pekrah.

Dnevni red:

 • Uvodni pozdrav
 • Izvolitev organov obdnega zbora
  – delovno predsedstvo: predsednik in 2 člana,
  – volilna komisija
  – verifikacijska komisija: 2 člana
  – zapisnikar, 2 overovitelja zapisnika
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila o delovanju v preteklem obdobju
  – Načelnik
  – Vodje reševalnih skupin, gospodarja, oskrbnika zavetišča Pesek,…
  – Vodja popisa
  – Finančno poročilo
  – Nadzorni odbor
  – Razprava in potrditev poročil
 • Sprejem sklepov v zvezi z finančnim poslovanjem
 • Sprejem programa dela društva za leto 2015
 • Razno

Lep pozdrav !

GRS Maribor
Ljubo Hansel, načelnik

Nov 13

Vaja na žičnici Schökl

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo v soboto 08.11.2014 sodelovali na regijski reševalni vaji iz žičnice na Scökl blizu Gradca v Avstriji. Tako nadaljujemo tradicionalno izmenjavo znanja in izkušenj v segmentu reševanja iz žičnic, avstrijski gorski reševalci pa bodo, kakor že večkrat do sedaj tudi letos prišli na vajo reševanja iz žičnice na Pohorju. Ekipa reševalcev našega društva je v meglenem in deževnem vremenu  z reševalno tehniko GRS izvedla reševanje treh potnic iz gondole. Reševanje so si ogledali vodje in inštruktorji Avstrijske GRS, nato pa smo si tudi mi ogledali reševalno tehniko Avstrijcev, katera je v nekaterih segmentih nekoliko drugačna od naše. Gostitelji so bili navdušeni nad našim prikazom in opremljenostjo ekipe.  Po vaji smo obiskali še plezalni center CAC v Gradcu, kjer smo izkoristili možnost za kratek plezalni trening.

Galerija fotografij »

Ljubo Hansel, načelnik

Nov 13

Izpiti za gorske reševalce – letni del

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Na deževno soboto,8.11., sva z Janezom Glažarjem v družbi še 10 kandidatov v Učnem centru GRZS na Virnikovi planini ponovno zagovorila izbrane teme iz letnih tehnik reševanja v GRZS in s tem zaključila letni sklop izobraževanja za pridobitev naziva gorski reševalec. Sedaj naju čaka še seminar ter izpit iz zimskih tehnik reševanja.

Na izpitu, ki je potekal okoli učnega centra ter sten nad njim, se je preverjalo znanje iz uporabe nosil v GRS, izdelave sidrišč v GRS, izdelave in uporabe tirolske žičnice, iz gibanja naveze in pomoči soplezalcu z alpinistično tehniko, iz uporaba vitla Ortles, iz izdelave in gibanja po vrvni ograji, iz vzpenjanja in spusta po vrvi v navpičnici pri delu reševalca spremljevalca, iz reševanja padalca z drevesa, iz uporabe tipizirane tehnike v steni, uporabe radijskih zvez ter zgodovine in organiziranosti GRS. Nekatera delovišča so potekala v resnično izpostavljenem okolju, kjer ni bilo prostora za napako, kot je ni na reševalnih akcijah. Kljub resnosti, ki pritiče izpitu in zahtevnosti delovišč, smo se vsi še zmeraj marsikaj naučili, inštruktorji pa so tudi prikazali še kakšen trik iz prakse.

V galeriji je zabeleženih nekaj vtisov z izpita »

Besedilo in slike: Rok Levičar

Okt 26

Obisk GRS Mojstrana

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Zadnji vikend v oktobru so nas na zavetišču Društva GRS Maribor na Pesku obiskali gorski reševalci iz DGRS Mojstrana. V senci Pohorskih gozdov in na prvem snegu so izvedli obnavljalno usposabljanje iz nudenja prve pomoči, ki ga je vodil Damjan Vidovič dr.med.. Ogledali so si tudi nekaj štajerskih znamenitosti in se družili z člani našega društva.  Izmenjali smo nekaj izkušenj ter se dogovorili za naslednje srečanje v Mojstrani.

Sep 29

Predstavitev dejavnosti GRS v Slovenj Gradcu

Kategorija: Predstavitve, Razno | Objavil: GRS Maribor

V soboto 20.9. je v Slovenj Gradcu v okviru praznovanja Mestne občine Slovenj Gradec potekal Dan ustvarjalnosti, na katerem so se predstavile vaške in četrtne skupnosti ter različna društva. Svojo dejavnost smo predstavili tudi člani GRS Maribor, reševalne skupine Slovenj Gradec. Pripravili smo žičnico iz cerkvenega zvonika, po kateri so se lahko spustili obiskovalci, ob 16. uri pa smo prikazali žemarjenje, spust reševalca pa vrvi ter spust reševalca z nosili po žičnici.

Naše delo sta pohvalila in z nami spregovorila nekaj besed Marijan Klemenc ter župan Andrej Čas.

V predstavitvi smo sodelovali Jože Štaleker, Boris Goljat, Janez Glažar, Janko Goljat, Primož Areh, Marjeta Škorja in Teja Čas, pridružil pa se nam je tudi Rok Levičar.

Galerija >>

Sep 26

Lirin festival Ruše

Kategorija: Predstavitve, Razno | Objavil: GRS Maribor

V petek, 19.9.2014 smo člani reševalnih skupin Ruše in Maribor v okviru Lirinega festivala v Rušah izvedli na Osnovni šoli Janka Glazerja prikaz reševanja z višin s pomočjo tirolske žičnice, s katero smo s šolske stavbe spuščali otroke na dvorišče. Kot zmeraj so takšni prikazi zelo dobro obiskani, otrokom pa je spust po žičnici predstavljal tako veselje kot tudi preizkus poguma, ostali občani pa so lahko videli, kakšna znanja in tehnike obvladamo člani GRS.

Sep 9

Vaje pripravnikov za izpite za reševalce

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor
V septembru smo pripravniki GRS v okviru priprav na seminar in izpit iz letne tehnike reševanja GRS organizirali več vaj v plezališču v Radljah ob Dravi in v društvenih prostorih v Pekrah, kjer smo pod nadzorom inštruktorja GRS in ostalih reševalcev GRS vadili tehnike, ki se bodo preverjale na izpitu. Vadili smo tako improvizirane kot tipizirane reševalne tehnike, alpinistično tehniko, izdelavo sidrišč, uporabo vitla na različne načine, izdelavo in gibanje po vrvni ograji, vzpenjanje in spuščanje po vrvi z namenskimi pripomočki, reševanje padalca z drevesa in izdelavo tirolske žičnice. Vaje so se izkazale nam pripravnikom kot nujno potrebne za učvrstitev znanja, članom reševalcem pa kot dobrodošla obnovitev znanja in spoznavanje z novostmi.
Sep 3

Jezernikovi dnevi 2014

Kategorija: Predstavitve, Razno | Objavil: GRS Maribor

V okvirju Jezernikovih dnevov, ki so potekali v Lovrenc na Pohorju, smo se GRS Maribor, skupina Lovrenc na Pohorju,dne 27.08.2014 predstavili z našim delovanjem.

Zaradi slabe vremenske napovedi smo prikaz izvedli pod šotorom, ter občanom prikazali navidezno akcijo reševanja ponesrečenca.Pri izvedbi so pomagali tudi reševalci iz Ruške in Radeljske skupine, prisoten pa je bil tudi načelnik GRS Maribor g. Ljubo HANSEL.

Galerija >>

Jun 16

Regijsko preverjanje PP Ribnica na Pohorju

Kategorija: Predstavitve, Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

V okviru regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči smo v soboto 14.6. v Ribnici na Pohorju reševalci GRS Maribor izvedli predstavitev našega dela. Za občane smo pripravili prikaz reševanja iz visokega objekta. Žičnica s cerkvenega zvonika je bila, predvsem za otroke, prava atrakcija. Za obiskovalce zagotovo najbolj zanimiv del pa je bil prikaz reševanja s pomočjo helikopterja SV. Prikazali smo vnos poškodovanca v helikopter, dvig 2 reševalcev s pomočjo jeklenice in dvig poškodovanca v helikopterski vreči.

Galerija >>