Apr 17

Letni tečaj DGRS Maribor

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

V nedeljo 14.4.2013 smo člani DGRS Maribor na plezališču Kalvarija v Radljah ob Dravi izvedli letni tečaj iz reševalne tehnike. Poleg treninga ustaljenih manevrov in alpinističnih tehnik smo v praksi prvič preizkusili tudi reševalni drog Stelvio. Po mnenju večine reševalcev, se je nov drog izkazal kot odlično reševalno sredstvo.

Tečaja se je odeležilo preko 20 reševalcev in sodelavcev društva.

Fotografije (Avtor je Peter Soršak) >>

Mar 6

Skupna vaja z DGRS Bohinj – Komna 2013

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

Skupna zimska vaja društev GRS Bohinj in GRS Maribor se je pričela v petek 1.3.2013 z dostopom na Komno in pripravo delovišč za vajo. Pripravo smo izvedli inštruktorji GRS obeh društev skupaj, ter se dogovorili o poteku vaje.

V soboto 2.3.2013 je 34 gorskih reševalcev in pripravnikov pod vodstvom osmih inštruktorjev GRS po preizkusu delovanja plaznih žoln v dopoldanskem času izvedlo obnavljanje znanja na štirih deloviščih. Na enem delovišču so udeleženci vaje lahko izvajali različne preizkuse stabilnosti snežne odeje ter ugotavljali njeno sestavo. S pomočjo simulatorja na posebnem delovišču so vsi udeleženci izvajali iskanje zasutih v snežnem plazu s plazno žolno. Iskanje zasutih s pomočjo sondiranja v organizirani reševalni akciji ter izkopavanje najdenih zasutih ponesrečencev je bila tema naslednje samostojne delovne točke. Zadnje delovišče pa je bila izvedba transporta ponesrečenih po strmih snežiščih s “štafetnim” spustom s pomočjo AKI čolna. Več o tem… »

Feb 4

Zimski tečaj DGRS Maribor

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo v nedeljo 03.01.2013 na Pohorju izvedli redno licenčno zimsko usposabljanje. Delovišče usposabljanja je bilo na Črnih mlakah, severno od Lovrenških jezer. Reševalci iz reševalnih skupin so morali načrtovati poti s pomočjo GPS navigacije. Usposabljanje je bilo izvedeno kot samostojne reševalne intervencije posameznih reševalnih skupin. Preverili smo sistem aktiviranja, orientacije, opremo, poznavanje zimske tehnike reševanja v gorah in tovariško pomoč pri iskanju zasutih v snežnih plazovih. Reševalne skupine iz Maribora, Slovenske Bistrice in Zreč so izvedle pristop in reševanje iz smeri Peska. Reševalne skupine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše so izvedli pristop in reševanje iz smeri Lovrenca. Reševalna skupina Radlje ob Dravi iz smeri Ribnica in reševalna skupina Slovenj Gradec iz Mislinjskega grabna. Usposabljanja se je udeležilo 34 članov društva, za vodenje pa so poskrbeli štirje inštruktorji. Reševalne skupine so imele ustrezno opremo in izvedle vse zadane naloge. Vsi reševalci so se kljub zahtevnim snežnim razmeram v lepem vremenu izkazali z dobro usposobljenostjo, dobro opemo in zadostno kondicijsko pripravljenostjo.

Nov 26

Vaja reševanja iz žičnic ŠC Pohorje

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo z upravljavci KKŽ Pohorske Vzpenjače izvedli vajo reševanja iz žičnic in sedežnic na Mariborskem Pohorju. Vajo so v skladu z Načrtom reševanja iz žičnic ŠC Pohorje vodili predstavniki upravljavca. V vaji je sodelovalo 26 gorskih reševalcev in 14 reševalcev sodelavcev iz Društva GRS Maribor, 5 avstrijskih gorskih reševalcev iz Graza, 7 gasilcev JZPR Maribor in 8 gasilcev PGD Radvanje. Vajo so si ogledali predsednik GRZS Igor Potočnik, podpredsednik GRZS Slavko Rožič in predstavnica URSZR izpostave Maribor. Več o tem… »

Nov 18

Obnovitveno usposabljanje članov Društva GRS Maribor

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

V mesecu novembru člani Društva GRS Maribor izvajamo vsakoletno obnovitveno usposabljanje iz nudenja prve pomoči ponesrečenim. Pri tem nam pomagajo strokovni medicinski sodelavci, ki so zaposleni v UKC Maribor, SB Slovenj Gradec ter Službah NMP ZD. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega dela in praktičnih vaj po programu, katerega je pripravila Komisija za medicino Gorske reševalne zveze Slovenije. Vsi udeleženci so opravili tudi pisno preverjanje znanja. V IC URSZR v Pekrah se je usposabljanja udeležilo 62 gorskih reševalcev in reševalcev sodelavcev delujočih v Reševalnih skupinah Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju in Selnica ob Dravi. V Slovenj Gradcu pa se usposabljanja udeležuje 44 članov Društva GRS Maribor delujočih predvsem v Reševalnih skupinah Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi. Vsi reševalci, člani društva bodo tako pripravljeni za reševalno delo v zimski sezoni in prihodnjem letu. Zahvaljujemo se vsem strokovnim medicinskim sodelavcem, ki svoje praktično znanje in izkušnje prenašajo na reševalce prostovoljce organizirane v Društvu GRS Maribor.

Nov 13

Vaja žičnica Schökl

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo v soboto dne 10.11.2012 sodelovali na vaji Gorske reševalne službe Avstrije – dežele Štajerske s temo reševanja iz gondolske žičnice na Schökl pri Grazu. V vaji je sodelovalo preko 140 gorskih reševalcev, gorskih policistov, gasilcev in reševalcev reševalnih služb zdravstva. Tudi mi smo pokazali kakšno tehniko uporabljamo. Prikaz so izvedli Vladimir Leva, Damjan Karničnik in Branko Kljajič. Reševalno ekipo Društva GRS Maribor je vodil Ljubo Hansel. Izmenjali smo izkušnje pri delu in se dogovorili, da nas avstrijski gorski reševalci obiščejo 25.11.2012, ko bomo izvedli vajo reševanja iz Pohorske vzpenjače. Dogovorili smo se še za druga sodelovanja, saj se lahko v območju meje na Dravskem Kozjaku srečamo v skupnih reševalnih intervencijah.

Sep 23

Vaja sedežnica Mislinja

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor – Reševalna skupina Slovenj Gradec smo v soboto 22.09.2012 od 13:00 do 15:00 ure pod vodstvom IGRS L. Hansela izvedli redno usposabljanje iz reševanja potnikov iz sedežnice ob skakalnicah v Mislinji. Preverili smo postopke od aktiviranja do izvedbe intervencije s poudarkom na izvajanju reševanja na izpostavljenem delu sedežnice. Vsi reševalci so uspešno opravili dane naloge. Vsekakor pa bodo v naslednji vaji, ki bo na Kopah – nova sedežnica Pungart svoje znanje še utrdili.

Avg 26

Prikaz delovanja GRS v Lovrencu na Pohorju

Kategorija: Predstavitve, Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Kot vsako leto člani društva GRS Maribor tudi letos sodelujemo pri izvedbi prireditev “Jezernikovi dnevi” v Lovrencu na Pohorju. Člani reševalne skupine v Lovrencu so sodelovali pri spremstvih prireditev in pohodov na Pohorju v območju Lovrenških jezer. V sredo pa smo izvedli še prikaz delovanja GRS na njihovem območju, katerega si je kljub vročini ogledalo veliko število krajanov z otroci. Prikaz reševanja iz višine smo izvedli v parku ob Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju s pomočjo vrvne žičnice. Izvedli smo evakuacijo otrok in učiteljev ter tako popestrili dogajanje v sklopu Jezernikovih dnevov. Načelnik Društva GRS Maribor je pojasnil organiziranost gorske reševalne službe, usposabljanja in opremljenost za reševanje v gorah in težko dostopnem terenu.

V času predstavitve je del gorskih reševalcev bil iz ReCO Celje aktiviran še v reševanje gorskega kolesarja na območju Rogle.

Jun 11

Vaja Okrešelj 2012

Kategorija: Predstavitve, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo se v soboto 09.06.2012 udeležili spominske slovesnosti na Okrešlju. Popoldan smo izvedli vajo uporabe francoske vitle za dvig ponesrečencev in vrvne tehnike reševanja v gorah v letnih razmerah. Prisotni gorski reševalci smo v deževnem in vetrovnem vremenu izvedli še kondicijski vzpon na Kamniško sedlo. V nedeljo 10.06.2012 nas je v Logarski dolini obiskal tudi gorski reševalec predstavnik ÖBRD Steiermark Sepp Lederhaas iz Graza. V letošnjem letu bomo nadaljevali z aktivnimi stiki gorskih reševalnih služb sosednjih dežel.

Jun 5

IGRS v Tamarju

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Inštruktorji GRS iz Društva GRS Maribor Vlado Leva, Damjan Karničnik, Ivan Šturm in Ljubo Hansel smo se udeležili rednega licenčnega seminarja katerega je organizirala Komisija za reševalno tehniko GRZS. Na izpostavljenih deloviščih smo obdelali tehniko reševanja v steni s tipiziranimi in improviziranimi sredstvi, seznanili smo se z uporabo varovališč v sodobni alpinistični tehniki, spoznali smo delo z reševalnim drogom v steni in izdelali vrvno žičnico za reševanje iz sotesk ter v urbanem okolju. Šestdeset inštruktorjev iz vseh društev GRS v Sloveniji je aktivno izvedlo vse zadane naloge in zadovoljilo ocenjevalce in vodstvo Komisije za reševalno tehniko. Na seminarju je izpitna komisija inštruktorje seznanila z tehniko, katero bo zahtevala od bodočih kandidatov za gorske reševalce. Ocenjujejo tudi, da se znanje in sposobnosti kandidatov za nove gorske reševalce iz leta v leto izboljšuje, kar je pokazatelj dobrega in vedno bolj usklajenega dela inštruktorjev po društvih GRS.