Feb 11

Zimski tečaj 2014

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo izvedli redni društveni licenčni tečaj iz zimske tehnike reševanja. Tečaj smo v nedeljo 9.2.2014 zaradi neprimernih razmer v gozdovih na Pohorju izvedli v Izobraževalnem centru URSZR Pekre in okolici. Obnovili smo zanje iz uporabe radijskih zvez v GRZS, način in izvedbo aktiviranja v intervencije reševanja v gorah in drugih težko dostopnih terenih s poudarkom na organiziranju intervencije na območju delovanja našega društva. V praktičnem delu tečaja pa smo na treh deloviščih obnovili znanja iz izdelave sidrišč v snegu, navezave Aki čolna in štafetni spust ponesrečenca na strmih snežiščih. Obnovili smo znanja iz uporabe lavinskih žoln – tovariška pomoč , sondiranje in odkopavanje zasutih v snežnem plazu. Reševalci so še obnovili pripravo ter uporabo reševalnega nosila UT2000 in novega reševalnega nosila TSL v raznih situacijah reševanja v gorah, na težkem terenu in na snegu.

Tečaja se je pod vodstvom treh inštruktorjev GRS udeležilo 24 članov društva. Oprema je v primernem stanju, usposobljenost reševalcev smo inštruktorji ocenili kot primerno za izvajanje reševalnih intervencij.

Kot smo se dogovorili z regijsko izpostavo URSZR, smo v času ujme pripravljeni aktivno priskočiti na pomoč ponesrečenim na območju delovanja našega društva. Posamezni reševalci v svojih krajih aktivno sodelujejo v sanaciji nastale škode zaradi ledene ujme.

Nov 20

Vaja Kaštivnik 2013

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

V nedeljo 17.11.2013 smo gorski reševalci in reševalci sodelavci DGRS Maribor, ki delujemo na Koroškem, izvedli vajo reševanja iz štirisedežnice Kaštivnik na Kopah. Ponovili smo postopke in tehnike, ki se uporabljajo v primeru okvare na napravi. Vsi reševalci smo po mnenju inštruktorja opravili delo brezhibno.

Nov 20

Vaja na gondoli Shöckl

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo se na povabilo ÖBRD OS Graz udeležili regionalne vaje reševanja iz žičnice na Schökl, kije bila izvedena v soboto 16.11.2013. Poleg gorskih reševalcev iz Avstrijske Štajerske so na vaji sodelovali še delavci upravljavca žičnice, gorska policija, reševalna služba in gasilci. Preverili so načrt reševanja in opremljenost ter usposobljenost reševalnih ekip. Tudi naša ekipa je dobila samostojno reševalno nalogo, v kateri smo iz ene kabine rešili štiri potnike. S kolegi iz Avstrijske gorske reševalne službe smo izmenjali izkušnje, veseli nas, da so se kolegi udeležili tudi reševalne vaje na Pohorju. Sodelovanje je postalo že tradicionalno, dogovorili smo se, da bomo s to prakso nadaljevali tudi v prihodnje.

Okt 14

Regijska vaja Trbonje 2013

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

V soboto popolne je v Trbonjah potekala vaja Koroških služb, ki delujejo pod okriljem sil za Zaščito in reševanje. Vaje smo se udeležili tudi reševalci GRS Maribor – Skupin Radlje ob Dravi in Lovrenc na Pohorju skupaj z GRS Koroške. Naša naloga je bila poiskati, oskrbeti in transportirati ponesrečenega gozdarja. Pri iskanju so nam pomagali gasilci več gasilskih društev. Ponovno se je pokazalo, da lahko obe društvi GRS, ki delujeta na Koroškem med sabo dobro in uspešno sodelujeta.

Okt 14

Vaja Rogla 2013

Kategorija: Predstavitve, Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor – reševalnih skupin Zreče in Slovenska Bistrica smo v soboto 12.10.2013 izvedli prikaz reševanja iz sedežnice Planja na Rogli v sklopu velike vaje Jamarske reševalne službe Slovenije. Upravljavci žičniških naprav na Rogli so omogočili prikaze ter usposabljanje v katerih smo sodelovali delavci upravljavca, gasilci, jamarski reševalci in gorski reševalci. Vsi skupaj se trudimo zagotavljati kvalitetno in varno reševanje potnikov iz žičniških naprav. Prikazana je bila uporaba droga za dvig vrvi na nosilno jeklenico žičnice, vrvna tehnika JRS in GRZS ter reševanje s pomočjo teptalnega stroja. Vsako leto pred zimsko sezono izvedemo skupne vaje, tako bo naslednja večja vaja na Pohorski vzpenjači v nedeljo 27.10.2013, ko bodo svojo opremo in usposobljenost prikazali tudi gorski reševalci iz sosednje Avstrije.

Maj 10

Helikopterska vaja

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo v četrtek 09.05.2013 pod Pohorjem v Mariboru izvedli redno usposabljanje članstva za reševalno delo s pomočjo helikopterja. Sodelovalo je 27 članov društva , piloti Repolusk in Gregorinčič z mehanikom Škergetom in helikopterjem SV ter inštruktorji KLR pri GRZS Brojan, Cuznar in Nahtigal. Izvedli smo predpisano usposabljanje v “Modulu A”, inštruktorji in piloti pa so bili z našim delom zadovoljni, dali so nam še nekatere napotke za varno delo v bodoče. Usposabljanja so se udeležili reševalci iz vseh reševalnih skupin in pripravniki. Vsi so bili dobro opremljeni in so med usposabljanjem zavzeto in aktivno sodelovali. Tako bomo v naslednjem obdobju še bolje pripravljeni reševati ponesrečene v gorah in drugih težko dostopnih terenih.

Apr 17

Letni tečaj DGRS Maribor

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

V nedeljo 14.4.2013 smo člani DGRS Maribor na plezališču Kalvarija v Radljah ob Dravi izvedli letni tečaj iz reševalne tehnike. Poleg treninga ustaljenih manevrov in alpinističnih tehnik smo v praksi prvič preizkusili tudi reševalni drog Stelvio. Po mnenju večine reševalcev, se je nov drog izkazal kot odlično reševalno sredstvo.

Tečaja se je odeležilo preko 20 reševalcev in sodelavcev društva.

Fotografije (Avtor je Peter Soršak) >>

Mar 6

Skupna vaja z DGRS Bohinj – Komna 2013

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

Skupna zimska vaja društev GRS Bohinj in GRS Maribor se je pričela v petek 1.3.2013 z dostopom na Komno in pripravo delovišč za vajo. Pripravo smo izvedli inštruktorji GRS obeh društev skupaj, ter se dogovorili o poteku vaje.

V soboto 2.3.2013 je 34 gorskih reševalcev in pripravnikov pod vodstvom osmih inštruktorjev GRS po preizkusu delovanja plaznih žoln v dopoldanskem času izvedlo obnavljanje znanja na štirih deloviščih. Na enem delovišču so udeleženci vaje lahko izvajali različne preizkuse stabilnosti snežne odeje ter ugotavljali njeno sestavo. S pomočjo simulatorja na posebnem delovišču so vsi udeleženci izvajali iskanje zasutih v snežnem plazu s plazno žolno. Iskanje zasutih s pomočjo sondiranja v organizirani reševalni akciji ter izkopavanje najdenih zasutih ponesrečencev je bila tema naslednje samostojne delovne točke. Zadnje delovišče pa je bila izvedba transporta ponesrečenih po strmih snežiščih s “štafetnim” spustom s pomočjo AKI čolna. Več o tem… »

Feb 4

Zimski tečaj DGRS Maribor

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo v nedeljo 03.01.2013 na Pohorju izvedli redno licenčno zimsko usposabljanje. Delovišče usposabljanja je bilo na Črnih mlakah, severno od Lovrenških jezer. Reševalci iz reševalnih skupin so morali načrtovati poti s pomočjo GPS navigacije. Usposabljanje je bilo izvedeno kot samostojne reševalne intervencije posameznih reševalnih skupin. Preverili smo sistem aktiviranja, orientacije, opremo, poznavanje zimske tehnike reševanja v gorah in tovariško pomoč pri iskanju zasutih v snežnih plazovih. Reševalne skupine iz Maribora, Slovenske Bistrice in Zreč so izvedle pristop in reševanje iz smeri Peska. Reševalne skupine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše so izvedli pristop in reševanje iz smeri Lovrenca. Reševalna skupina Radlje ob Dravi iz smeri Ribnica in reševalna skupina Slovenj Gradec iz Mislinjskega grabna. Usposabljanja se je udeležilo 34 članov društva, za vodenje pa so poskrbeli štirje inštruktorji. Reševalne skupine so imele ustrezno opremo in izvedle vse zadane naloge. Vsi reševalci so se kljub zahtevnim snežnim razmeram v lepem vremenu izkazali z dobro usposobljenostjo, dobro opemo in zadostno kondicijsko pripravljenostjo.

Nov 26

Vaja reševanja iz žičnic ŠC Pohorje

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo z upravljavci KKŽ Pohorske Vzpenjače izvedli vajo reševanja iz žičnic in sedežnic na Mariborskem Pohorju. Vajo so v skladu z Načrtom reševanja iz žičnic ŠC Pohorje vodili predstavniki upravljavca. V vaji je sodelovalo 26 gorskih reševalcev in 14 reševalcev sodelavcev iz Društva GRS Maribor, 5 avstrijskih gorskih reševalcev iz Graza, 7 gasilcev JZPR Maribor in 8 gasilcev PGD Radvanje. Vajo so si ogledali predsednik GRZS Igor Potočnik, podpredsednik GRZS Slavko Rožič in predstavnica URSZR izpostave Maribor. Več o tem… »