Jun 4

Prikaz reševanja iz višin

Kategorija: Predstavitve, Razno | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo v sklopu 20. preverjanja usposobljenosti ekip CZ v nudenju Prve pomoči, katero se je odvijalo v soboto 31.05.2014 v centru Maribora, izvedli prikaz reševanja ponesrečenih iz visokih zgradb v urbanem okolju. Iz zgradbe časopisne hiše Večer smo izdelali vrvno žičnico in po njej spustili več prostovoljcev na varno območje Trga Leona Štuklja. Posamezne enote CZ, ki so sodelovale v preverjanju usposobljenosti, so na naši predstavitveni točki dobile informacije o delovanju GRS v Sloveniji. Na mestu predstavitve smo prikazali tudi del reševalne opreme, katero gorski reševalci uporabljamo pri svojem delu. Mnogim mimoidočim smo pojasnili delovanje GRS in predstavili opremo. V okviru preverjanja usposobljenosti enot CZ so sodelovali tudi nekateri člani našega društva z reševalno opremo društva. Predstavitev si je ogledal direktor URSZR Darko But s spremstvom ter drugi lokalni predstavniki občin in organizacij, ki delujejo v sklopu organizirane zaščite in reševanja.

Jun 4

Igraj se z mano 2014

Kategorija: Predstavitve, Razno | Objavil: GRS Maribor

RS Radlje ob Dravi je skupaj s PD Bricnik Muta v petek, 30.5.2014, že skoraj tradicionalno sodelovala festivalu Igraj se z mano na Muti. Glavni namen festivala je sodelovanje ter brisanje mej med otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki. Sodelujočim in obiskovalcem smo prikazali delo gorskih reševalcev, ter vse popestrili s prikazom žičnice, ki so jo lahko tisti najbolj pogumni tudi preizkusili.

Maj 29

Letna vaja DGRS Maribor

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Osemnajst gorskih reševalcev in pripravnikov Društva GRS Maribor se je udeležilo društvene vaje iz letne tehnike reševanja, katero smo izvedli v nedeljo 25.05.2014 nad vasjo Mixnitz na Avstrijskem Štajerskem. Zjutraj so nas na parkirišču pričakali in pozdravili načelnik ter inštruktorji lokalne postaje GRS, ki so nam zaželeli srečno izvedbo vaje. Po skupni predstavitvi načrta vaje smo se odpravili v stene Rattengrat in Breite Wand v območju gore Rottelstein v Grazer Bergland. Po različnih plezalnih smereh težavnosti od IV do VI+ stopnje smo se povzpeli na vršni greben, kjer smo izvedli dve vaji reševanja plezalca iz navpične stene s pomočjo vrvne tehnike. Uporabili smo alpinistično opremo, ki jo imamo v gorah takrat, ko se odpravimo plezat kakšno plezalno smer. Vsi reševalci so ob ustrezni opremi prikazali dobro znanje in se tako pred letošnjo plezalno sezono pripravili tudi na možnost reševanja v gorah, kjer se bodo v slučaju nesreče nahajali. Po spustu v dolino smo ob prijetnem druženju s kolegi avstrijskimi gorskimi reševalci izmenjali izkušnje ter se dogovorili za bodoča skupna srečanja.

 

Maj 29

Predstavitev v vojašnici generala Maistra

Kategorija: Predstavitve, Razno | Objavil: GRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo v soboto 24.05.2014 v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice generala Maistra v Mariboru izvedli prikaz delovanja Gorske reševalne službe. Pripravili smo razstavo opreme, intervencijskega vozila in izdelali vrvno žičnico po kateri smo dvigali ter spuščali otroke. Mnogi starši so z zanimanjem spremljali dogajanje, prikaz je požel veliko odobravanja. Na mestu prikaza nas je obiskal tudi župan mesta Maribor dr. Andrej Fištravec, kateremu je načelnik Ljubo Hansel predstavil dejavnost društva.

Maj 20

Vabilo na dan reševalcev 2014

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

GRZS vas vabi na dan gorskih reševalcev v soboto, 14. 6. 2014 na Virnikovo planino na Jezerskem (Učni center GRZS). Druženje bodo popestrile ekipe, ki se bodo pomerile v veščinah prve pomoči, organiziran bo pohod na Virnikov Grintavec, spoznali pa bomo tudi tiste reševalce, ki so z opravljenim izpitom za seboj pustili obdobje pripravništva.

Program:

URA

DOGODEK

KJE

8:00 – 9:00 Prihod udeležencev Virnikova planina
9:00 – predvidoma12:00 Tekmovanje PRVA POMOČ Virnikova planina
9:00 – 12:00 Organiziran pohod na Virnikov Grintavec Virnikova planina
12:00  – 12:30 Uradni del, razglasitve Virnikova planina
13:00 Prosto druženje

Parkirni prostor za udeležence dneva reševalcev bo v bližini karavle, dostop z glavne ceste Kranj – Jezersko bo označen. Razpis za tekmovanje iz prve pomoči pripravi in pošlje Komisija za medicino.

Tura do Virnikovega Grintovca bo vodena. Za pohodnike je obvezna primerna gorniška oprema. Zbor udeležencev pred karavlo ob 9. uri.

Vabljeni!

Apr 17

Letni tečaj Radlje ob Dravi

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo izvedli licenčni tečaj iz letne tehnike reševanja v nedeljo 13.04.2014 na plezališču v Radljah ob Dravi. Tečaja se je pod vodstvom treh inštruktorjev GRS udeležilo 21 članov društva. Na treh deloviščih smo obnovili znanje iz uporabe vitla Stelvio – Kong ter izvedli dvig in spust ponesrečenca v navpični steni na nosilih UT2000 in TSL. Reševalci so izdelovali sidrišča, vrvne ograje in vadili vrvno tehniko, katera je osnova za izvajanje reševanja v gorah in težko dostopnih terenih. Inštruktorji so opremljenost in usposobljenost reševalcev ocenili kot dobro, vsa skupna tehnična oprema in reševalna vozila so brezhibna in pripravljena na reševalne intervencije.

Apr 17

Srečanje mladih planincev

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Dne 12.04.2014, je bilo na lovski koči v Lovrenc na Pohorju, srečanje mladih planincev. Srečanja se je udeležilo   300 otrok, in 120 ostalih udeležencev. V okolici koče so se izvajale razne aktivnosti, med njimi tudi naš prikaz in izdelava vrvne vlečnice, ki smo jo izvedli reševalna skupina Lovrenc na Pohorju. Da je bilo zanimanje in gneča velika, je razvidno iz fotografij, mi pa smo poskrbeli za našo dobro kondicijo.

Mar 10

Obnovitev licenc IGRZS – zimska tehnika reševanja

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Inštruktorji GRZS Društva GRS Celje, GRS Koroške in GRS Maribor smo v Logarski dolini izvedli zimski licenčni seminar po programu KRT pri GRZS. Preverili smo podajanje znanja iz organiziranja reševalne intervencije ob nesreči v snežnem plazu, uporabo lavinskih žoln in iskanje več zasutih v snežnem plazu z različnimi tehnikami iskanja. Nato smo sestavili novo gorsko reševalno nosilo TSL in se dogovorili o detajlih uporabe v zimskih reševalnih intervencijah horizontalno, za strme spuste, ter na položnih terenih.

Lep dan smo izkoristili tudi za izvedbo turnih smukov na Savinjsko in Pasje sedlo ter preplezali grapo “Bela piramida” v Turski gori.

Poročilo in slike: Ljubo Hansel

Feb 27

Vabilo na občni zbor

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

VABILO

Z DNEVNIM REDOM VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA
DRUŠTVA GRS MARIBOR

Vabimo vse člane društva in goste na redni volilni občni zbor Društva GRS Maribor, ki bo dne 03.03.2014 ob 18:00 uri v avditoriju Izobraževalnega centra URSZR, Bezjakova ulica 151, v Pekrah .

Dnevni red:
1.    Uvodni pozdrav
2.    Izvolitev organov občnega zbora
– delavno predsedstvo – predsednik, 2 člana,
– volilna komisija
– verifikacijska komisija 2 člana
– zapisnikar, 2 overovitelja zapisnika
3.    Poročilo verifikacijske komisije
4.    Poročila o delovanju v preteklem obdobju
•    Načelnik
•    Vodje reševalnih skupin, gospodarja, oskrbnika zavetišča Pesek,…
•    Vodja popisa
•    Finančno poročilo
•    Nadzorni odbor
•    Razprava in potrditev poročil
5.    Razrešitev dosedanjega vodstva Društva GRS Maribor
6.    Volitve novega vodstva Društva GRS Maribor za mandatno obdobje 2014-2018
7.    Volitve Nadzornega odbora
8.    Volitve Disciplinskega razsodišča
9.    Sprejem sklepa o spremembi pravil društva
– novo vodstvo društva
10.     Sprejem programa dela društva za leto 2014
11.     Razno

Lep pozdrav !
GRS Maribor
Ljubo Hansel, načelnik

Maribor, 03.02.2014

Feb 21

Podaljšanje roka za zbiranje kandidatur

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Zaradi premajhnega števila predlaganih kandidatov za volitve v organe društva GRS Maribor na volilnem občnem zboru 3.3. 2014 v IC Pekre in sicer: za člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije se je volilna komisija odločila, da se rok za zbiranje kandidatur za “KADROVANJE V ORGANE DRUŠTVA GRS MARIBOR” za mandatno obdobje 2014 – 2018 za zgoraj omenjena organa podaljša do ponedeljka 24.2.2014. Zato ponovno naprošamo predlagatelje (reševalne skupine oziroma posameznike), da kandidirajo kandidate  za zgoraj omenjena organa. Izpolnjene prijavnice morajo predlagatelji poslati na naslov GRS Maribor, Bezjakova ulica 151, Pekre, 2341 Limbuš s pripisom”Ne odpiraj – razpis”. 

Zadnji dan za oddajo prijav je 24.2.2014. kot potrdilo velja poštni žig poslane prijavnice.

Hkrati naprošamo člane, da najkasneje do 24.2.2014 poravnajo članarino za tekoče leto 2014 saj bodo s tem pridobili vse pravice članov – med drugim tudi volilno pravico na Občnem zboru 3.3.2014 v IC Pekre.

Volilna komisija