Maj 20

Vabilo na dan reševalcev 2014

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

GRZS vas vabi na dan gorskih reševalcev v soboto, 14. 6. 2014 na Virnikovo planino na Jezerskem (Učni center GRZS). Druženje bodo popestrile ekipe, ki se bodo pomerile v veščinah prve pomoči, organiziran bo pohod na Virnikov Grintavec, spoznali pa bomo tudi tiste reševalce, ki so z opravljenim izpitom za seboj pustili obdobje pripravništva.

Program:

URA

DOGODEK

KJE

8:00 – 9:00 Prihod udeležencev Virnikova planina
9:00 – predvidoma12:00 Tekmovanje PRVA POMOČ Virnikova planina
9:00 – 12:00 Organiziran pohod na Virnikov Grintavec Virnikova planina
12:00  – 12:30 Uradni del, razglasitve Virnikova planina
13:00 Prosto druženje

Parkirni prostor za udeležence dneva reševalcev bo v bližini karavle, dostop z glavne ceste Kranj – Jezersko bo označen. Razpis za tekmovanje iz prve pomoči pripravi in pošlje Komisija za medicino.

Tura do Virnikovega Grintovca bo vodena. Za pohodnike je obvezna primerna gorniška oprema. Zbor udeležencev pred karavlo ob 9. uri.

Vabljeni!

Apr 17

Letni tečaj Radlje ob Dravi

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo izvedli licenčni tečaj iz letne tehnike reševanja v nedeljo 13.04.2014 na plezališču v Radljah ob Dravi. Tečaja se je pod vodstvom treh inštruktorjev GRS udeležilo 21 članov društva. Na treh deloviščih smo obnovili znanje iz uporabe vitla Stelvio – Kong ter izvedli dvig in spust ponesrečenca v navpični steni na nosilih UT2000 in TSL. Reševalci so izdelovali sidrišča, vrvne ograje in vadili vrvno tehniko, katera je osnova za izvajanje reševanja v gorah in težko dostopnih terenih. Inštruktorji so opremljenost in usposobljenost reševalcev ocenili kot dobro, vsa skupna tehnična oprema in reševalna vozila so brezhibna in pripravljena na reševalne intervencije.

Apr 17

Srečanje mladih planincev

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Dne 12.04.2014, je bilo na lovski koči v Lovrenc na Pohorju, srečanje mladih planincev. Srečanja se je udeležilo   300 otrok, in 120 ostalih udeležencev. V okolici koče so se izvajale razne aktivnosti, med njimi tudi naš prikaz in izdelava vrvne vlečnice, ki smo jo izvedli reševalna skupina Lovrenc na Pohorju. Da je bilo zanimanje in gneča velika, je razvidno iz fotografij, mi pa smo poskrbeli za našo dobro kondicijo.

Mar 10

Obnovitev licenc IGRZS – zimska tehnika reševanja

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Inštruktorji GRZS Društva GRS Celje, GRS Koroške in GRS Maribor smo v Logarski dolini izvedli zimski licenčni seminar po programu KRT pri GRZS. Preverili smo podajanje znanja iz organiziranja reševalne intervencije ob nesreči v snežnem plazu, uporabo lavinskih žoln in iskanje več zasutih v snežnem plazu z različnimi tehnikami iskanja. Nato smo sestavili novo gorsko reševalno nosilo TSL in se dogovorili o detajlih uporabe v zimskih reševalnih intervencijah horizontalno, za strme spuste, ter na položnih terenih.

Lep dan smo izkoristili tudi za izvedbo turnih smukov na Savinjsko in Pasje sedlo ter preplezali grapo “Bela piramida” v Turski gori.

Poročilo in slike: Ljubo Hansel

Feb 27

Vabilo na občni zbor

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

VABILO

Z DNEVNIM REDOM VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA
DRUŠTVA GRS MARIBOR

Vabimo vse člane društva in goste na redni volilni občni zbor Društva GRS Maribor, ki bo dne 03.03.2014 ob 18:00 uri v avditoriju Izobraževalnega centra URSZR, Bezjakova ulica 151, v Pekrah .

Dnevni red:
1.    Uvodni pozdrav
2.    Izvolitev organov občnega zbora
– delavno predsedstvo – predsednik, 2 člana,
– volilna komisija
– verifikacijska komisija 2 člana
– zapisnikar, 2 overovitelja zapisnika
3.    Poročilo verifikacijske komisije
4.    Poročila o delovanju v preteklem obdobju
•    Načelnik
•    Vodje reševalnih skupin, gospodarja, oskrbnika zavetišča Pesek,…
•    Vodja popisa
•    Finančno poročilo
•    Nadzorni odbor
•    Razprava in potrditev poročil
5.    Razrešitev dosedanjega vodstva Društva GRS Maribor
6.    Volitve novega vodstva Društva GRS Maribor za mandatno obdobje 2014-2018
7.    Volitve Nadzornega odbora
8.    Volitve Disciplinskega razsodišča
9.    Sprejem sklepa o spremembi pravil društva
– novo vodstvo društva
10.     Sprejem programa dela društva za leto 2014
11.     Razno

Lep pozdrav !
GRS Maribor
Ljubo Hansel, načelnik

Maribor, 03.02.2014

Feb 21

Podaljšanje roka za zbiranje kandidatur

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Zaradi premajhnega števila predlaganih kandidatov za volitve v organe društva GRS Maribor na volilnem občnem zboru 3.3. 2014 v IC Pekre in sicer: za člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije se je volilna komisija odločila, da se rok za zbiranje kandidatur za “KADROVANJE V ORGANE DRUŠTVA GRS MARIBOR” za mandatno obdobje 2014 – 2018 za zgoraj omenjena organa podaljša do ponedeljka 24.2.2014. Zato ponovno naprošamo predlagatelje (reševalne skupine oziroma posameznike), da kandidirajo kandidate  za zgoraj omenjena organa. Izpolnjene prijavnice morajo predlagatelji poslati na naslov GRS Maribor, Bezjakova ulica 151, Pekre, 2341 Limbuš s pripisom”Ne odpiraj – razpis”. 

Zadnji dan za oddajo prijav je 24.2.2014. kot potrdilo velja poštni žig poslane prijavnice.

Hkrati naprošamo člane, da najkasneje do 24.2.2014 poravnajo članarino za tekoče leto 2014 saj bodo s tem pridobili vse pravice članov – med drugim tudi volilno pravico na Občnem zboru 3.3.2014 v IC Pekre.

Volilna komisija

Feb 11

Zimski tečaj 2014

Kategorija: Razno, Vaje | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo izvedli redni društveni licenčni tečaj iz zimske tehnike reševanja. Tečaj smo v nedeljo 9.2.2014 zaradi neprimernih razmer v gozdovih na Pohorju izvedli v Izobraževalnem centru URSZR Pekre in okolici. Obnovili smo zanje iz uporabe radijskih zvez v GRZS, način in izvedbo aktiviranja v intervencije reševanja v gorah in drugih težko dostopnih terenih s poudarkom na organiziranju intervencije na območju delovanja našega društva. V praktičnem delu tečaja pa smo na treh deloviščih obnovili znanja iz izdelave sidrišč v snegu, navezave Aki čolna in štafetni spust ponesrečenca na strmih snežiščih. Obnovili smo znanja iz uporabe lavinskih žoln – tovariška pomoč , sondiranje in odkopavanje zasutih v snežnem plazu. Reševalci so še obnovili pripravo ter uporabo reševalnega nosila UT2000 in novega reševalnega nosila TSL v raznih situacijah reševanja v gorah, na težkem terenu in na snegu.

Tečaja se je pod vodstvom treh inštruktorjev GRS udeležilo 24 članov društva. Oprema je v primernem stanju, usposobljenost reševalcev smo inštruktorji ocenili kot primerno za izvajanje reševalnih intervencij.

Kot smo se dogovorili z regijsko izpostavo URSZR, smo v času ujme pripravljeni aktivno priskočiti na pomoč ponesrečenim na območju delovanja našega društva. Posamezni reševalci v svojih krajih aktivno sodelujejo v sanaciji nastale škode zaradi ledene ujme.

Feb 6

Volitve GRS Maribor

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Upravni odbor Društva GRS Maribor je na seji številka UO-13 dne 16.12.2013 s sklepom št.: UO-95-2013 določil kandidacijsko komisijo, ki izvede razpis kandidacijskega postopka za kadrovanje v organe društva GRS Maribor za mandatno obdobje 2014-2018 v skladu z veljavnim internim pravnim aktom: »Pravila društva gorska reševalna služba Maribor« z dne 12.3.2012.

Volilni Občni zbor Društva GRS Maribor bo v ponedeljek dne 03.03.2014 ob 18:00 uri v avditoriju Izobraževalnega centra URSZR v Pekrah.

Vabljeni vsi člani društva! S svojo udeležbo boste omogočili društvu, da v skladu z veljavno zakonodajo in lastnimi akti tudi v bodoče uspešno zagotavlja reševanje ponesrečenih iz težko dostopnih terenov na območju delovanja društva v sklopu GRZS.

Razpis za volitve
Prijavnica za kandidate

Jan 27

Reševanje pohodnika na MB Pohorju

Kategorija: Razno, Reševalne akcije | Objavil: GRS Maribor

Gorski reševalci Društva GRS Maribor smo v nedeljo 26.1.2014 ob 10:30 po klicu iz RECO Maribor odhiteli na Pohorje – območje Jonatana, kjer je zaradi epileptičnega napada med vzponom na Pohorje obležal pohodnik. V dveh skupinah smo se peš vzpeli po smeri pohodnikovega vzpona. Pohodnik je pričel s spremstvom sam sestopati. Kos smo ga našli, smo ga pregledali , zavarovali pred podhladitvijo in ga nameščenega v nosilo UT2000 obzirno transportirali do spodnje postaje Pohorske vzpenjače, kjer ga je prevzela Služba NMP ZD Maribor. V intervenciji je sodelovalo sedem gorskih reševalcev.

Dec 30

Prometna nesreča

Kategorija: Reševalne akcije | Objavil: GRS Maribor

URSZR: Ob 15.54 se na gozdni cesti pod vrhom Boča v občini Foto: PGD PoljčanePoljčane zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zgrmelo v globel. V nesreči je ena oseba izgubila življenje, ena oseba pa se je poškodovala. Pri reševanju so sodelovali gorski reševalci GRS Maribor ter gasilci PGD Slovenska Bistrica in Poljčane. Gasilci so odklopili akumulator na vozilu, razsvetlili kraj dogodka, pomagali gorskim reševalcem pri prenosu mrtve osebe iz globeli in preprečili iztekanje nevarnih tekočin iz vozila.

Foto: PGD Poljčane