Apr 16

Licenčni tečaj letne reševalne tehnike GRS

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

V nedeljo, 12.4.2015 , smo člani Društva GRS Maribor v plezališču Radlje ob Dravi izvedli letni reševalni tečaj, na katerem smo obnovili znanje iz letnih tehnik reševanja. Na treh deloviščih je 23 članov društva pod nadzorom društvenih inštruktorjev GRS izvajalo spust in dvig reševalca z nosili čez strmo steno ob pomoči vitla Kong in tipizirane vrvne tehnike, izdelavo vrvne ograje v strmi steni, vzpenjanje po njej in spust po vrvi s prehodom čez fiksne točke, obnovilo možnosti uporabe nosil TSL in ponovilo tako alpinistično kot GRS vrvno tehniko. Vaje so se uspešno izvedle na deloviščih, kjer je bila potrebna resnost in doslednost, saj le trening v zahtevnem okolju lahko da podlago za uspešno reševanje v resnih okoliščinah.

Apr 1

Spust izpod Raduhe 2015

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

V nedeljo, 29.3.2015, smo se udeležili 55. tradicionalnega spusta z Raduhe. Narava je organizatorjem nekaj dni prej poslala še dodatno pošiljo snega, tako da tega letos ni manjkalo. Proga je bila dobro pripravljena, kakor tudi celotna prireditev, ki se je sicer začela z rahlim zamikom. Našo postajo je zastopala naveza Kljajič-Črešnik, ki je v tekmi na srednji čas osvojila 8. mesto, v tekmi v tradicionalnem spustu pa 4. mesto.

Mar 25

2 nova reševalca GRS Maribor

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Letošnjega marca sva se pripravnika Janez Glažar iz reševalne skupine Slovenj Gradec in Rok Levičar iz reševalne skupine Maribor udeležila izpita iz zimskih tehnik reševanja, ki je potekal pod pobočji Begunjščice blizu doma na Zelenici. Poleg praktičnih znanj smo zagovarjali še teorijo o snegu in snežnih plazovih, tovariškem in organiziranem reševanju na plazu.

Zimski del izpita se je začel že prvi vikend v februarju, ko smo se pripravniki in inštruktorji GRS zbrali na usklajevalnem seminarju na Zelenici ter pod krnico Suho Rušje preverjali pravilnost izvajanja zimskih tehnik reševanja, odpravljali neskladnosti ter spoznali tudi kakšno novost. Predelali smo teme, s katerimi imamo pogosto opravka v zimskih razmerah: vezava čolna akia za strme spuste, iskanje s plazovno žolno, prerez snežne odeje in preverjanje njene stabilnosti, sidrišča v snegu, vezava nosil UT2000, štafetni spust, sondiranje plazovine, izkopavanje zasutega v plazu ter vožnja čolna akia in nosil UT na smučeh.

Marca pa je šlo zares in navedena znanja je bilo treba pokazati za oceno. Izpit, ki sva ga uspešno opravila, je bil sklepno dejanje v okviru izobraževanja za pridobitev naziva gorski reševalec. Pred tem sva opravila še 80-urni tečaj nudenja prve pomoči ter izpit iz letnih tehnik reševanja. Podlaga uspešnemu zaključku približno triletnega pripravniškega staža je redno udeleževanje tečajev in vaj matičnega društva, angažma pri reševalnih in drugih društvenih akcijah ter velika mera samoiniciativnosti pri treniranju raznih vrvnih in reševalnih tehnik.

Zapisal: Rok Levičar

Mar 24

Turni smuk Rodica

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Alpinistični odsek Bohinj vabi na tradicionalni turni smuk Rodica, ki bo v nedeljo 29.3.2015.

Zbor: na spodnji postaji nihalke Vogel ob 7.30. Cena nihalke bo na ta dan za turne smučarje 6 €.

Potek ture: iz Vogla se spustimo v planino Suha. Od tam se povzpnemo na Rodico in preko Suhe kjer bo poskrbljeno za čaj odsmučamo v dolino (cesta je kopna do 800-900 m) ali se vračamo preko Vogla.

Poskrbite za ustrezno opremo.

Pridite v čimvečjem številu in povabite še vaše prijatelje!

SMUK!

Več informacij na 041 637 963 – Andraž Nahtigal, Načelnik AO Bohinj

Mar 23

Spominski turni smuk GRS Bovec

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Člani GRS Bovec vas vabijo na spominski turni smuk na Kanin.

Spominski-turni-smuk-Kanin-2015

Mar 16

Spust izpod Raduhe

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Tradicionalno tekmovanje 55. spust izpod Raduhe bo 29.3.2015.

Več informacije najdete na tej povezavi.

Mar 8

Občni zbor DGRS Maribor

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

DSC_0200Člani Društva GRS Maribor smo v ponedeljek 02.03.2015 ob 18:00 uri v avditoriju IC URSZR Pekre izvedli redni občni zbor društva. Vodstvo društva je članom predstavilo delovanje v preteklem letu in plan dela v letu 2015. Uspešno smo delovali v okviru Gorske reševalne zveze Slovenije in sodelovali z sorodnimi reševalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Tudi v prihodnje se bomo trudili izvajali reševanje ponesrečenih iz težko dostopnega terena in iskanje pogrešanih oseb na območju delovanja društva. Kot doslej bomo redno izvajali predpisana usposabljanja, skrbeli za skupno in osebno reševalno ter zaščitno opremo. Vsa prejeta namenska sredstva smo potrošili v skladu z veljavno zakonodajo namensko in v smislu dobrega gospodarja. Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili nemoteno delovanje društva.

Feb 26

Vabilo na občni zbor 2015

Kategorija: Razno | Objavil: GRS Maribor

Vabimo vse člane društva in goste na redni obini zbor Društva GRS Maribor, ki bo dne 02.03.2015 ob 18:00 uri v avditoriju lzobraževalnega centra URSZR, Bezjakova ulica 151, v Pekrah.

Dnevni red:

 • Uvodni pozdrav
 • Izvolitev organov obdnega zbora
  – delovno predsedstvo: predsednik in 2 člana,
  – volilna komisija
  – verifikacijska komisija: 2 člana
  – zapisnikar, 2 overovitelja zapisnika
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila o delovanju v preteklem obdobju
  – Načelnik
  – Vodje reševalnih skupin, gospodarja, oskrbnika zavetišča Pesek,…
  – Vodja popisa
  – Finančno poročilo
  – Nadzorni odbor
  – Razprava in potrditev poročil
 • Sprejem sklepov v zvezi z finančnim poslovanjem
 • Sprejem programa dela društva za leto 2015
 • Razno

Lep pozdrav !

GRS Maribor
Ljubo Hansel, načelnik

Jan 22

Zimski tečaj na Šumiku

Kategorija: Vaje | Objavil: GRS Maribor

V nedeljo dne 18.01.2015 je bil izveden redni zimski obnavljalni tečaj reševalne tehnike društva GRS Maribor. Tečaj smo izvedli na območju Šumika na Pohorju. Reševalci iz različnih reševalnih skupin so po različnih dostopih prišli na zborno mesto. Ponovili so osnove orientacije z GPS napravo in z drugimi klasičnimi sredstvi. Preverili smo delovanje plaznih žoln, razdelili reševalce v dve skupini in se po zasneženi poti spustili proti slapu Veliki Šumik.  Izvedli smo dvig ter spust ponesrečenca z gorskimi nosili tipa TSL in tipa UT2000 po delno zasneženem strmem pobočju.  Izdelane so bile vrvne ograje, sidrišča, ponovili smo vrvno tehniko. Zaradi pomanjkanja snega smo se dogovorili, da bomo zimske teme, kot so izdelava sidrišč v snegu, snežni prerez, preverjanje stabilnosti snežne odeje obdelali na redni zimski vaji, ko bodo to razmere dopuščale. Nato smo obdelali iskanje zasutih v snežnih plazovih, predvsem tovariška pomoč, organiziranje skupine ob nesreči v plazu ter iskanje s plaznimi žolnami več zasutih. Na tečaju je sodelovalo 31 gorskih reševalcev in pripravnikov pod vodstvom inštruktorjev V. Leva, D. Karničnik, I. Šturm in L. Hansel.

Jan 9

Iskalna in reševalna intervencija na Pohorju

Kategorija: Reševalne akcije | Objavil: GRS Maribor

DSC_0174V soboto dne 20.12.2014 je izginil 55 letni domačin iz Limbuša. Zaradi nejasnih informacij prijatelja, ki je zadnji videl pogrešanega, je Policija izvajala svoje dejavnosti pri katerih Gorske reševalne službe niso potrebovali. V večernih urah je bil načelnik L. Hansel neuradno obveščen o pričetku iskanja na področju Pohorja – Kordek, Radvanje…, zato je obvestil ekipo za morebitno intervencijo. V torek dne 23.12.2014 ob 9:34 uri nas je Policija zaprosila za pomoč pri pregledu težko dostopnega terena. Pet reševalcev in službeni pes smo pregledali gozdnat teren med smučišči Videc in Partizanka. Nalogo smo opravili, žal pa pogrešanega nismo našli. Nato smo skupaj s Policijo pregledali še območje ob poti od Šanijeve klopi, kjer bi naj pogrešanega nazadnje videli, proti kmetiji Zgornji Marin nad Vrhovdolom. Tudi to iskanje ni bilo uspešno.

Na božični dan sta dva pohodnika našla truplo pogrešanega v grapi nadDSC_0171 Logom v smeri Pečk. Načelnik je ponovno zbral ekipo šestih reševalcev za transport ponesrečenca. S službenim vozilom smo se pripeljali do konca ceste nad Meranovim, tam pa so nam pri transportu opreme pomagali gasilci JZPR s terenskim vozilom in domačin s traktorjem. Ponesrečenec je ležal ob potoku okoli 30 metrov pod gozdno cesto. Ponesrečenega smo z gorskim nosilom in vrvno tehniko dvignili do poti, kjer so truplo prevzele pristojne službe.

Ta intervencija je bila ena od mnogih, kjer je vključenih več služb sistema zaščite in reševanja ter Policija, ponovno se je izkazalo, da delujemo usklajeno in si med seboj maksimalno pomagamo.

Darko Koritnik