Organi društva GRS Maribor

Občni zbor društva

organiziran enkrat na leto – zbor vseh članov društva, ki ga vodi delovno predsedstvo.

Upravni odbor društva

vodi operativno delo društva med dvema občnima zboroma:

 • Načelnik: Ljubo Hansel
 • Namestnik načelnika: Branko Kljajič
 • Vodja usposabljanja: Vlado Leva
 • Gospodar: Jože Mavrovič
 • Član UO: Darko Koritnik – tajnik društva
 • Član UO: Darko Dolinšek
 • Članica UO: Ina Prezelj – medicinska sodelavka
 • Član UO: Edvard Čepe
 • Član UO: Milan Brezovnik

Nadzorni odbor društva

nadzoruje poslovanje in delo društva med dvema občnima zboroma:

 • Predsednik: Fredi Švikart
 • Član NO: Jože Štaleker
 • Član NO:Darko Dujmovič

Blagajna društva

 • Blagajnik: Peter Mikuljan