Predstavitev

Začetki GRS MariborGRS Maribor je reševalno društvo, organizacijsko povezano v sestavu Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) kot eno od 17 društev in postaj, katere teritorialno pokrivajo področje Republike Slovenije. Reševalno moštvo je sestavljeno iz 37 gorskih reševalcev in pripravnikov GRS ter 168 reševalcev sodelavcev in drugih članov. Delujemo razdeljeno na reševalne skupine v Mariboru, Slovenski Bistrici, Zrečah, Mislinji, Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi, Ribnici na Pohorju, Lovrencu na Pohorju, Selnici ob Dravi in Rušah, manjša skupina naših članov pa izvaja reševalno službo na smučiščih Golte.

Sedež društva

Društvo ima prostore v Izobraževalnem centru URSZR v Pekrah, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš pri Mariboru.

Reševalno delo

Največ reševalnega dela opravimo med dežurstvi na raznih prireditvah in organiziranih smučiščih, rešujemo ponesrečene turiste in planince na težko dostopnem terenu Pohorja, Kozjaka ter celotne Severovzhodne Slovenije. Sicer pa so naše naloge tudi iskanje pogrešanih oseb, pomoč v prometnih nesrečah na težko dostopnem terenu, pomoč bolnim na odročnih kmetijah, pomoč ob naravnih katastrofah in ujmah. Izvajamo tudi reševanje ponesrečenih padalcev, gorskih kolesarjev in drugih, ki zaidejo v težave na težko dostopnih mestih. Znanje in opremljenost reševalcev je na vrhunski ravni in se postavlja ob bok drugim alpskim deželam. Da bi obdržali takšen nivo, moramo nadaljevati s kontinuiranim izpopolnjevanjem, urjenjem ter opremljanjem. Vsekakor pa je največji motiv za delovanje želja po čim bolj uspešnem in kvalitetnem reševalnem delu.