2 nova reševalca GRS Maribor

Letošnjega marca sva se pripravnika Janez Glažar iz reševalne skupine Slovenj Gradec in Rok Levičar iz reševalne skupine Maribor udeležila izpita iz zimskih tehnik reševanja, ki je potekal pod pobočji Begunjščice blizu doma na Zelenici. Poleg praktičnih znanj smo zagovarjali še teorijo o snegu in snežnih plazovih, tovariškem in organiziranem reševanju na plazu.

Zimski del izpita se je začel že prvi vikend v februarju, ko smo se pripravniki in inštruktorji GRS zbrali na usklajevalnem seminarju na Zelenici ter pod krnico Suho Rušje preverjali pravilnost izvajanja zimskih tehnik reševanja, odpravljali neskladnosti ter spoznali tudi kakšno novost. Predelali smo teme, s katerimi imamo pogosto opravka v zimskih razmerah: vezava čolna akia za strme spuste, iskanje s plazovno žolno, prerez snežne odeje in preverjanje njene stabilnosti, sidrišča v snegu, vezava nosil UT2000, štafetni spust, sondiranje plazovine, izkopavanje zasutega v plazu ter vožnja čolna akia in nosil UT na smučeh.

Marca pa je šlo zares in navedena znanja je bilo treba pokazati za oceno. Izpit, ki sva ga uspešno opravila, je bil sklepno dejanje v okviru izobraževanja za pridobitev naziva gorski reševalec. Pred tem sva opravila še 80-urni tečaj nudenja prve pomoči ter izpit iz letnih tehnik reševanja. Podlaga uspešnemu zaključku približno triletnega pripravniškega staža je redno udeleževanje tečajev in vaj matičnega društva, angažma pri reševalnih in drugih društvenih akcijah ter velika mera samoiniciativnosti pri treniranju raznih vrvnih in reševalnih tehnik.

Zapisal: Rok Levičar

Comments are closed.