Občni zbor DGRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo v ponedeljek dne 12.03.2012 v IC Pekre izvedli Občni zbor društva, na katerem smo pregledali delovanje v letu 2011, potrdili poročila vseh organov društva in sprejeli plan dela za leto 2012. Prisotni člani društva so na predlog Upravnega odbora društva z veliko večino potrdili spremembo Pravil društva GRS Maribor. V novih Pravilih društva smo zajeli spremembe v veljavni zakonodaji, uskladitev s Statutom GRZS, opredelili članstvo in definirali potek volitev vodstva društva. Zbor je pozdravila tudi predstavnica regijske izpostave URSZR gospa Darja Adam, katera je pohvalila odzivnost Društva GRS Maribor in dobro sodelovanje z regijsko izpostavo ter zaželela uspešno delo tudi v bodoče.

Comments are closed.