Razpis volitve mandat 2022-2026

RAZPIS ZA ORGANE VODENJA DRUŠTVA GRS MARIBOR

Na osnovi sklepa UO GRS Maribor iz dne 14.2.2022 imenovana razpisna komisija v sestavi Jože Štaleker predsednik, Zdravko Marin član in Milan Brezovnik član objavlja naslednji razpis za organe vodenja Društva GRS Maribor v mandatnem obdobju 2022 – 2026 :

  1. Razpisuje se kandidatura za načelnika z listo članov upravnega odbora v skladu z 39. in 40. členom Pravil društva GRS Maribor ter 7. in 8. členom Sprememb in dopolnitev temeljnega akta Pravil Društva Gorska reševalna služba Maribor. Kandidat za načelnika ob kandidaturi razpisni komisiji predloži kratek življenjepis in program dela za naslednje mandatno obdobje. Predloži še listo članov upravnega odbora v skladu s pravili društva.
  2. Razpisuje se kandidatura za tri člane nadzornega odbora v skladu z 49. členom Pravil društva GRS Maribor ter 9. členom Sprememb in dopolnitev temeljnega akta Pravil Društva Gorska reševalna služba Maribor. Prijavijo se lahko člani društva, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
  3. Razpisuje se kandidatura za tri člane disciplinskega razsodišča v skladu z 50. členom Pravil društva GRS Maribor. Prijavijo se lahko člani društva, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Kandidature se v zaprti kuverti z napisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE« dostavijo predsedniku ali članoma razpisne komisije do ponedeljka 07.03.2022. Komisija bo prispele kandidature pregledala in pripravila kandidacijske liste za izvedbo volitev na Občnem zboru društva, ki bo dne 21.3.2022 ob 18:00 uri  v IC Pekre.

Razpisna komisija:

Jože ŠTALEKER, predsednik l.r.

Limbuš, 21.02.2022

Dokumentacijo lahko najdete v rubriku “Obvestila za člane”

Comments are closed.