Zimski tečaj DGRS Maribor

Člani Društva GRS Maribor smo v nedeljo 03.01.2013 na Pohorju izvedli redno licenčno zimsko usposabljanje. Delovišče usposabljanja je bilo na Črnih mlakah, severno od Lovrenških jezer. Reševalci iz reševalnih skupin so morali načrtovati poti s pomočjo GPS navigacije. Usposabljanje je bilo izvedeno kot samostojne reševalne intervencije posameznih reševalnih skupin. Preverili smo sistem aktiviranja, orientacije, opremo, poznavanje zimske tehnike reševanja v gorah in tovariško pomoč pri iskanju zasutih v snežnih plazovih. Reševalne skupine iz Maribora, Slovenske Bistrice in Zreč so izvedle pristop in reševanje iz smeri Peska. Reševalne skupine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše so izvedli pristop in reševanje iz smeri Lovrenca. Reševalna skupina Radlje ob Dravi iz smeri Ribnica in reševalna skupina Slovenj Gradec iz Mislinjskega grabna. Usposabljanja se je udeležilo 34 članov društva, za vodenje pa so poskrbeli štirje inštruktorji. Reševalne skupine so imele ustrezno opremo in izvedle vse zadane naloge. Vsi reševalci so se kljub zahtevnim snežnim razmeram v lepem vremenu izkazali z dobro usposobljenostjo, dobro opemo in zadostno kondicijsko pripravljenostjo.

Comments are closed.