Podaljšanje roka za zbiranje kandidatur

Zaradi premajhnega števila predlaganih kandidatov za volitve v organe društva GRS Maribor na volilnem občnem zboru 3.3. 2014 v IC Pekre in sicer: za člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije se je volilna komisija odločila, da se rok za zbiranje kandidatur za “KADROVANJE V ORGANE DRUŠTVA GRS MARIBOR” za mandatno obdobje 2014 – 2018 za zgoraj omenjena organa podaljša do ponedeljka 24.2.2014. Zato ponovno naprošamo predlagatelje (reševalne skupine oziroma posameznike), da kandidirajo kandidate  za zgoraj omenjena organa. Izpolnjene prijavnice morajo predlagatelji poslati na naslov GRS Maribor, Bezjakova ulica 151, Pekre, 2341 Limbuš s pripisom”Ne odpiraj – razpis”. 

Zadnji dan za oddajo prijav je 24.2.2014. kot potrdilo velja poštni žig poslane prijavnice.

Hkrati naprošamo člane, da najkasneje do 24.2.2014 poravnajo članarino za tekoče leto 2014 saj bodo s tem pridobili vse pravice članov – med drugim tudi volilno pravico na Občnem zboru 3.3.2014 v IC Pekre.

Volilna komisija

Comments are closed.