Vabilo na občni zbor

VABILO

Z DNEVNIM REDOM VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA
DRUŠTVA GRS MARIBOR

Vabimo vse člane društva in goste na redni volilni občni zbor Društva GRS Maribor, ki bo dne 03.03.2014 ob 18:00 uri v avditoriju Izobraževalnega centra URSZR, Bezjakova ulica 151, v Pekrah .

Dnevni red:
1.    Uvodni pozdrav
2.    Izvolitev organov občnega zbora
– delavno predsedstvo – predsednik, 2 člana,
– volilna komisija
– verifikacijska komisija 2 člana
– zapisnikar, 2 overovitelja zapisnika
3.    Poročilo verifikacijske komisije
4.    Poročila o delovanju v preteklem obdobju
•    Načelnik
•    Vodje reševalnih skupin, gospodarja, oskrbnika zavetišča Pesek,…
•    Vodja popisa
•    Finančno poročilo
•    Nadzorni odbor
•    Razprava in potrditev poročil
5.    Razrešitev dosedanjega vodstva Društva GRS Maribor
6.    Volitve novega vodstva Društva GRS Maribor za mandatno obdobje 2014-2018
7.    Volitve Nadzornega odbora
8.    Volitve Disciplinskega razsodišča
9.    Sprejem sklepa o spremembi pravil društva
– novo vodstvo društva
10.     Sprejem programa dela društva za leto 2014
11.     Razno

Lep pozdrav !
GRS Maribor
Ljubo Hansel, načelnik

Maribor, 03.02.2014

Comments are closed.